અન્ય શુભેચ્છાઓ

riddles in gujarati

20+ ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા । Gujarati Ukhana with answer riddles in Gujarati

Gujarati ukhana with answer : નમસ્કાર મિત્રો, આ લેખમાં અમે ગુજરાતીમાં કેટલીક કોયડાઓ એકત્રિત કરી છે. ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા વાંચન મન ને ગતિ આપે છે. તમે આ ગુજરાતી ઉખાણા વાંચીને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. તમે તમારા મિત્રોને પણ આ કોયડો પૂછી શકો છો અને તેમની બુદ્ધિ ચકાસી શકો છો. તો ચાલો riddles …

20+ ગુજરાતી ઉખાણાં અને પહેલીયા । Gujarati Ukhana with answer riddles in Gujarati Read More »

નિવૃત્તિની શુભેચ્છા શાયરી

નિવૃત્તિની વિદાય શુભેચ્છા અને શાયરી | retirement wishes, quotes, shayari in gujarati

નિવૃત્તિ વિદાય શુભેચ્છા સંદેશ – retirement wishes in gujarati : Hey everyone in this article we will read some best retirement wishes in gujarati and gujarati retirement shayari. we know that this retirement quotes in Gujarati will help you to congrats your friends and colleagues. વરિષ્ઠોની Retirement અથવા Transfer લગભગ તમામ કોલેજો, શાળાઓ, કંપનીઓ અને …

નિવૃત્તિની વિદાય શુભેચ્છા અને શાયરી | retirement wishes, quotes, shayari in gujarati Read More »